DDC 004
Tác giả CN Norton, Peter
Nhan đề Peter Norton's introduction to computers / Peter Norton
Lần xuất bản 6th ed.
Thông tin xuất bản New Delhi : Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2006
Mô tả vật lý xxv, 537 p. : ill. ; 28 cm.
Thuật ngữ chủ đề Computers
Thuật ngữ chủ đề Computer software
Từ khóa tự do Máy tính
Từ khóa tự do Phần mềm máy tính
Khoa Công nghệ thông tin
Chuyên ngành Công nghệ thông tin
Môn học Nguyên lý máy tinh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hà Nội
000 00000nam#a2200000u##4500
00163363
00220
0041B03BAF6-7FA6-40FC-B771-5D8732D03AAD
005202109161544
008210916s2006 inu eng
0091 0
020 |a9780070593749
039|y20210916154413|zanhpt
0410 |aeng
044 |ainu
08204|a004|bNOR
1001 |aNorton, Peter|d1943-
24510|aPeter Norton's introduction to computers / |cPeter Norton
250 |a6th ed.
260 |aNew Delhi :|bTata McGraw Hill Education Private Limited,|c2006
300 |axxv, 537 p. :|bill. ;|c28 cm.
65000|aComputers
65000|aComputer software
6530 |aMáy tính
6530 |aPhần mềm máy tính
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
692 |aNguyên lý máy tinh
693 |aGiáo trình
852 |aThư Viện Đại học Hà Nội
890|a0|b0|c1|d2