DDC 004
Tác giả CN Shelly, Gary B.
Nhan đề Discovering computers : your interactive guide to the digital world / Gary B Shelly, Misty Vermaat; Course Technology, Inc.; Cengage Learning (Firm)
Thông tin xuất bản Boston, Mass. : Course Technology/Cengage Learning, 2012
Mô tả vật lý xxiv, 830 pages, 20, 46 : color illustrations ; 28 cm.
Thuật ngữ chủ đề Computer networks
Thuật ngữ chủ đề Computer science
Thuật ngữ chủ đề Computers
Từ khóa tự do Mạng máy tính
Từ khóa tự do Máy vi tính
Từ khóa tự do Khoa học máy tính
Khoa Công nghệ thông tin
Chuyên ngành Công nghệ thông tin
Môn học Nguyên lý máy tính
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163364
00220
0040DB5BD7B-9455-4DBD-BD3E-C29FE0FCAFDA
005202109161607
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9781111530327
039|y20210916160718|zanhpt
08204|a004|bSHE
1001 |aShelly, Gary B.
24500|aDiscovering computers : |byour interactive guide to the digital world / |cGary B Shelly, Misty Vermaat; Course Technology, Inc.; Cengage Learning (Firm)
260 |aBoston, Mass. :|bCourse Technology/Cengage Learning,|c2012
300 |axxiv, 830 pages, 20, 46 :|bcolor illustrations ;|c28 cm.
65000|aComputer networks
65000|aComputer science
65000|aComputers
6530 |aMạng máy tính
6530 |aMáy vi tính
6530 |aKhoa học máy tính
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
692 |aNguyên lý máy tính
693 |aGiáo trinh
852 |aThư Viện Đại học Hà Nội
890|a0|b0|c1|d2