• Khoá luận
  • 468.02071 HOM
    Errores comunes al utilizar google translate para traducir documentos sociales =

Ký hiệu xếp giá 468.02071 HOM
Tác giả CN Hoàng, Thị Mơ
Nhan đề Errores comunes al utilizar google translate para traducir documentos sociales = Những lỗi sai Google translate thường gặp khi dịch các văn bản xã hội / Hoàng Thị Mơ; Nguyễn Thị Thanh Huyền hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý iv, 125 tr. : bảng ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Kĩ năng dịch-Google translate-Lỗi sai
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Lỗi sai
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Tây Ban Nha
Thuật ngữ không kiểm soát Google translate
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303012(2): 000141732, 000141734
000 00000nam#a2200000u##4500
00170208
0026
00445637736-165C-48DB-9D2A-DF658EB8ACE9
005202406200934
008240604s2024 vm spa
0091 0
039|a20240620093410|btult|c20240604112050|dmaipt|y20240604110119|zmaipt
0410 |aspa
044 |asp
08204|a468.02071|bHOM
1000 |aHoàng, Thị Mơ
24510|aErrores comunes al utilizar google translate para traducir documentos sociales = |bNhững lỗi sai Google translate thường gặp khi dịch các văn bản xã hội / |cHoàng Thị Mơ; Nguyễn Thị Thanh Huyền hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2024
300 |aiv, 125 tr. : |bbảng ; |c30 cm.
65017|aKĩ năng dịch|xGoogle translate|xLỗi sai
6530 |aKĩ năng dịch
6530 |aLỗi sai
6530 |aTiếng Tây Ban Nha
6530 |aGoogle translate
655 |aKhóa luận|xKhoa tiếng Tây Ban Nha
7000 |aNguyễn, Thị Thanh Huyền|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303012|j(2): 000141732, 000141734
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000141734 NCKH_Khóa luận KL-TB 468.02071 HOM Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000141732 NCKH_Khóa luận KL-TB 468.02071 HOM Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện