• Khoá luận
  • 468.02071 PHN
    Errores frecuentes de los estudiantes del departamento de Español de la universidad de Hanói en la interpretación sobre educación y economía =

Ký hiệu xếp giá 468.02071 PHN
Tác giả CN Phạm, Trọng Nghĩa
Nhan đề Errores frecuentes de los estudiantes del departamento de Español de la universidad de Hanói en la interpretación sobre educación y economía =Những lỗi sai thường gặp của sinh viên khoa Tây Ban Nha Trường Đại học Hà Nội trong phiên dịch về các chủ đề giáo dục và kinh tế / Phạm Trọng Nghĩa; Nguyễn Thị Thanh Huyền hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý vii, 99 tr. : minh họa ; 29 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Tây Ban Nha-Kĩ năng dịch-Chủ đề kinh tế-Chủ đề giáo dục
Thuật ngữ không kiểm soát Phiên dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Tây Ban Nha
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303012(2): 000141735-6
000 00000nam#a2200000u##4500
00170209
0026
004E1C8A817-16D2-4A5B-B77E-042DC7EB3EBD
005202406200946
008240604s2024 vm spa
0091 0
039|a20240620094634|btult|c20240604143200|dmaipt|y20240604110627|zsvtt
0410 |aspa
044 |avm
08204|a468.02071|bPHN
1000 |aPhạm, Trọng Nghĩa
24510|aErrores frecuentes de los estudiantes del departamento de Español de la universidad de Hanói en la interpretación sobre educación y economía =|bNhững lỗi sai thường gặp của sinh viên khoa Tây Ban Nha Trường Đại học Hà Nội trong phiên dịch về các chủ đề giáo dục và kinh tế / |cPhạm Trọng Nghĩa; Nguyễn Thị Thanh Huyền hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2024
300 |avii, 99 tr. : |bminh họa ; |c29 cm.
65017|aTiếng Tây Ban Nha|xKĩ năng dịch|xChủ đề kinh tế|xChủ đề giáo dục
6530 |aPhiên dịch
6530 |aKinh tế
6530 |aGiáo dục
6530 |aTiếng Tây Ban Nha
655|aKhóa luận|xKhoa Tiếng Tây Ban Nha
7000 |aNguyễn, Thị Thanh Huyền|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303012|j(2): 000141735-6
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000141735 NCKH_Khóa luận KL-TB 468.02071 PHN Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000141736 NCKH_Khóa luận KL-TB 468.02071 PHN Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện