• Khoá luận
  • 468.04071 NGV
    Tratamiento de pronombre se en la traducción Español - Vietnamita de textos literarios; caso de estudio: Nocturno de Chile =

Ký hiệu xếp giá 468.04071 NGV
Tác giả CN Nguyễn, Tuấn Việt
Nhan đề Tratamiento de pronombre se en la traducción Español - Vietnamita de textos literarios; caso de estudio: Nocturno de Chile = Cách xử lý đại từ se khi biên dịch tiếng Tây Ban Nha - Việt Nam trong các văn bản văn học; đối tượng nghiên cứu: Đêm Chile / Nguyễn Tuấn Việt ; Nguyễn Thị Kim Dung hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý iv, 60 tr. : minh họa ; 29 cm.
Đề mục chủ đề Khóa luận-Khoa Tiếng Tây Ban Nha
Đề mục chủ đề Tiếng Tây Ban Nha-Dịch văn học-Đại từ "se"
Thuật ngữ không kiểm soát Đại từ "se"
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch văn học
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Tây Ban Nha
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Dung
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303012(2): 000141743-4
000 00000nam#a2200000u##4500
00170211
0026
004D9E5597A-B056-488E-AFFD-1017B34D535D
005202406200958
008240604s2024 vm spa
0091 0
039|a20240620095852|btult|c20240604143728|dmaipt|y20240604112445|zsvtt
0410 |aspa
044 |avm
08204|a468.04071|bNGV
1000 |aNguyễn, Tuấn Việt
24510|aTratamiento de pronombre se en la traducción Español - Vietnamita de textos literarios; caso de estudio: Nocturno de Chile = |bCách xử lý đại từ se khi biên dịch tiếng Tây Ban Nha - Việt Nam trong các văn bản văn học; đối tượng nghiên cứu: Đêm Chile / |cNguyễn Tuấn Việt ; Nguyễn Thị Kim Dung hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2024
300 |aiv, 60 tr. : |bminh họa ; |c29 cm.
650|vKhóa luận|xKhoa Tiếng Tây Ban Nha
65017|aTiếng Tây Ban Nha|xDịch văn học|xĐại từ "se"
6530 |aĐại từ "se"
6530 |aKĩ năng dịch
6530 |aDịch văn học
6530 |aTiếng Tây Ban Nha
7000 |aNguyễn, Thị Kim Dung |ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303012|j(2): 000141743-4
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000141743 NCKH_Khóa luận KL-TB 468.04071 NGV Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000141744 NCKH_Khóa luận KL-TB 468.04071 NGV Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện