• Khoá luận
  • 458.1 DOT
    La polisemia dei sufissi in Italiano. Caso di studio: "AIO" e "ALE"=

Ký hiệu xếp giá 458.1 DOT
Tác giả CN Đỗ, Thiên Thanh
Nhan đề La polisemia dei sufissi in Italiano. Caso di studio: "AIO" e "ALE"=Tính đa nghĩa của hậu tố trong tiếng Italia. Nghiên cứu trường hợp hậu tố "AIO" và "ALE" / Đỗ Thiên Thanh; Nguyễn Minh Nguyệt hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý iv,30 tr. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Italia-Hậu tố-Trường Đại học Hà Nội
Thuật ngữ không kiểm soát Hậu tố
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Ý
Thuật ngữ không kiểm soát Tính từ
Thuật ngữ không kiểm soát Từ vựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Nguyệt
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303006(2): 000141881-2
000 00000nam#a2200000u##4500
00170261
0026
0040DE6C86D-661C-487D-A0E0-8CF001B8CFFC
005202406251529
008240625s2024 vm ita
0091 0
039|y20240625152911|zanhpt
0410 |aita
044 |avm
08204|a458.1|bDOT
1000 |aĐỗ, Thiên Thanh
24510|aLa polisemia dei sufissi in Italiano. Caso di studio: "AIO" e "ALE"=|bTính đa nghĩa của hậu tố trong tiếng Italia. Nghiên cứu trường hợp hậu tố "AIO" và "ALE" / |cĐỗ Thiên Thanh; Nguyễn Minh Nguyệt hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2024
300 |aiv,30 tr. ; |c30 cm.
65017|aTiếng Italia|xHậu tố|2Trường Đại học Hà Nội
6530 |aHậu tố
6530 |aTiếng Ý
6530 |aTính từ
6530 |aTừ vựng
7000 |aNguyễn, Minh Nguyệt|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303006|j(2): 000141881-2
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000141881 NCKH_Khóa luận KL-IT 458.1 DOT Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000141882 NCKH_Khóa luận KL-IT 458.1 DOT Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện