• Khoá luận
  • 338.7 LUA
    I comportamenti d'acquisto dei consumatori e i fattori ìnluenzanri nella vendita degli accessori per animali domestici=

Ký hiệu xếp giá 338.7 LUA
Tác giả CN Lương, Nguyễn Quỳnh Anh
Nhan đề I comportamenti d'acquisto dei consumatori e i fattori ìnluenzanri nella vendita degli accessori per animali domestici=Hành vi mua sắm của khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến việc kinh doanh phụ kiện thú cưng / Lương Nguyễn Quỳnh Anh; Nguyễn Thị Ánh Tuyết hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý ii,36 tr. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Dịch vụ-Tiêu dùng
Thuật ngữ không kiểm soát Phụ kiện thú cưng
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh doanh
Thuật ngữ không kiểm soát Tiêu dùng
Thuật ngữ không kiểm soát Mua sắm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ánh Tuyết
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303006(2): 000141883-4
000 00000nam#a2200000u##4500
00170262
0026
0044E42CC14-B25D-4F6D-A0B8-C50A330D22CC
005202406260858
008240626s2024 vm ita
0091 0
039|a20240626085806|banhpt|c20240626085737|danhpt|y20240626081427|zanhpt
0410 |aita
044 |avm
08204|a338.7|bLUA
1000 |aLương, Nguyễn Quỳnh Anh
24510|aI comportamenti d'acquisto dei consumatori e i fattori ìnluenzanri nella vendita degli accessori per animali domestici=|bHành vi mua sắm của khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến việc kinh doanh phụ kiện thú cưng / |cLương Nguyễn Quỳnh Anh; Nguyễn Thị Ánh Tuyết hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2024
300 |aii,36 tr. ; |c30 cm.
65004|aDịch vụ|xTiêu dùng
6530 |aPhụ kiện thú cưng
6530 |aKinh doanh
6530 |aTiêu dùng
6530 |aMua sắm
7000 |aNguyễn, Thị Ánh Tuyết|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303006|j(2): 000141883-4
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000141883 NCKH_Khóa luận KL-IT 338.7 LUA Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000141884 NCKH_Khóa luận KL-IT 338.7 LUA Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện