• Sách
  • 428.24 HOW
    Word games with English 2 /

DDC 428.24
Tác giả CN Howard-Williams, Deirdre
Nhan đề Word games with English 2 / Deirdre Howard-Williams, Cynthia Herd
Thông tin xuất bản Oxford : Heinemann, 1986
Mô tả vật lý 58 p. : ill. ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Vocabulary
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Từ vựng-Trò chơi
Từ khóa tự do Trò chơi
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Từ vựng
Tác giả(bs) CN Herd, Cynthia
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh-AN(1): 000096584
000 00000nam a2200000 a 4500
00170263
0021
004FFBA4FA2-A37B-4A1A-8229-550D252EF669
005202406281003
008170216s1986 enk eng
0091 0
020|a0435283812
035##|a1083169937
039|a20240628100329|btult|y20240628083708|ztult
0410 |aeng
044|aenk
08204|a428.24|bHOW
1001 |aHoward-Williams, Deirdre
24510|aWord games with English 2 / |cDeirdre Howard-Williams, Cynthia Herd
260|aOxford : |bHeinemann,|c1986
300|a58 p. :|bill. ;|c23 cm.
65010|aEnglish language|xVocabulary
65017|aTiếng Anh|xTừ vựng|xTrò chơi
6530 |aTrò chơi
6530 |aTiếng Anh
6530 |aTừ vựng
7001|aHerd, Cynthia
852|a100|bTK_Tiếng Anh-AN|j(1): 000096584
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000096584 TK_Tiếng Anh-AN 428.24 HOW Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào