DDC 428.24
Tác giả CN Hartmann, Pamela
Nhan đề Quest : reading and writingin the academic world : Book 2 / Pamela Hartmann.
Thông tin xuất bản Singapore : McGraw-Hill, 1999
Mô tả vật lý xii, 252 p. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Academic writing
Thuật ngữ chủ đề Reading comprehension.
Thuật ngữ chủ đề English language-Rhetoric
Từ khóa tự do Tiếng Anh học thuật
Từ khóa tự do Reading skill
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Rhetoric
Từ khóa tự do Writing skill
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh-AN(1): 000018626
000 00000nam a2200000 a 4500
00170265
0021
0046508E991-1CF9-4571-A77D-06521EB90425
005202406280848
008210531s1999 uc eng
0091 0
020|a0070062609
035##|a761998292
039|y20240628084802|ztult
0410 |aeng
044|amx
08204|a428.24|bHAR
1001 |aHartmann, Pamela
24510|aQuest :|breading and writingin the academic world : Book 2 / |cPamela Hartmann.
260|aSingapore : |bMcGraw-Hill,|c1999
300|axii, 252 p. ;|c25 cm.
65000|aAcademic writing
65000|aReading comprehension.
65010|aEnglish language|xRhetoric
6530 |aTiếng Anh học thuật
6530 |aReading skill
6530 |aEnglish language
6530 |aRhetoric
6530 |aWriting skill
852|a100|bTK_Tiếng Anh-AN|j(1): 000018626
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000018626 TK_Tiếng Anh-AN 428.24 HAR Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào