DDC 495.922
Tác giả CN Mai, Ngọc Chừ
Nhan đề Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt / Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu , Hoàng Trọng Phiến
Lần xuất bản Tái bản lần 10
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 308tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ học-Tiếng Việt-Giáo trình-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Khoa Bộ môn ngữ văn Việt Nam
Chuyên ngành Ngữ văn Việt Nam
Môn học Dẫn luận ngôn ngữ học
Môn học 61VIP1INL
Tác giả(bs) CN Hoàng, Trọng Phiến
Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Nghiệu
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516022(3): 000062919-21
Địa chỉ 200K. Ngữ văn Việt Nam(1): 000062922
000 00000cam a2200000 a 4500
001833
00220
004846
005202011201643
008031218s2009 vm| vie
0091 0
035##|a1083170977
039|a20201120164311|btult|c20201119095908|dmaipt|y20031218000000|zhueltt
0410 |avie
044|avm
08204|a495.922|bMAC
1000 |aMai, Ngọc Chừ
24510|aCơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt /|cMai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu , Hoàng Trọng Phiến
250|aTái bản lần 10
260|aHà Nội :|bGiáo dục,|c2009
300|a308tr. ;|c21cm.
65017|aNgôn ngữ học|xTiếng Việt|vGiáo trình|2TVĐHHN.
6530 |aGiáo trình
6530 |aNgôn ngữ học
6530 |aTiếng Việt
690|aBộ môn ngữ văn Việt Nam
691|aNgữ văn Việt Nam
692|aDẫn luận ngôn ngữ học
692|a61VIP1INL
693|aTài liệu tham khảo
7000 |aHoàng, Trọng Phiến
7000 |aVũ, Đức Nghiệu
852|a100|bTài liệu môn học|c516022|j(3): 000062919-21
852|a200|bK. Ngữ văn Việt Nam|j(1): 000062922
890|a4|b121|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000062919 Tài liệu môn học MH NV 495.922 MAC Tài liệu Môn học 3
2 000062920 Tài liệu môn học MH NV 495.922 MAC Tài liệu Môn học 4 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000062921 Tài liệu môn học MH NV 495.922 MAC Tài liệu Môn học 5 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
4 000062922 K. Ngữ văn Việt Nam 495.922 MAC Tài liệu Môn học 6