• Sách
  • 895.78 KIM
    마음사전 /

DDC 895.78
Tác giả CN 김소연.
Nhan đề 마음사전 / 지은이 : 김소연.
Thông tin xuất bản 서울 : 마음산책, 2008.
Mô tả vật lý 319 p. ; 20 cm.
Phụ chú 색인수록.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Hàn Quốc-Tạp văn-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Tạp văn.
Từ khóa tự do Văn học Hàn Quốc.
Tác giả(bs) CN Gim, So Yeon.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Hàn-HQ(3): 000039468-9, 000043661
000 00000cam a2200000 a 4500
0018582
0021
0049105
008090317s2008 ko| kor
0091 0
035##|a1083172309
039|a20090317000000|banhpt|y20090317000000|zanhpt
0410 |akor
044|ako
08204|a895.78|bKIM
090|a895.78|bKIM
1000 |a김소연.
24510|a마음사전 /|c지은이 : 김소연.
260|a서울 :|b마음산책,|c2008.
300|a319 p. ;|c20 cm.
500|a색인수록.
65007|aVăn học Hàn Quốc|vTạp văn|2TVĐHHN.
6530 |aTạp văn.
6530 |aVăn học Hàn Quốc.
7000 |aGim, So Yeon.
852|a100|bTK_Tiếng Hàn-HQ|j(3): 000039468-9, 000043661
890|a3|b16|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000039468 TK_Tiếng Hàn-HQ 895.78 KIM Sách 1
2 000039469 TK_Tiếng Hàn-HQ 895.78 KIM Sách 2
3 000043661 TK_Tiếng Hàn-HQ 895.78 KIM Sách 3

Không có liên kết tài liệu số nào