• Sách
  • 158.1 LYL
    Không nỗ lực đừng tham vọng /

DDC 158.1
Tác giả CN Lý, Thượng Long
Nhan đề Không nỗ lực đừng tham vọng / Lý Thượng Long ; Ngọc Anh dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh Niên, 2020
Mô tả vật lý 354 tr. : ảnh ; 21 cm.
Tùng thư Kim chỉ nam dành cho bạn trẻ
Tóm tắt Thông qua những câu chuyện thực tế về tình bạn, tình yêu, công việc... Từ đó, giúp bạn định hướng rõ về tương lai của bản thân và đem đến sự cổ vũ mạnh mẽ, lớn lao tạo nên động lực, quyết tâm, sống trọn vẹn từng ngày với giấc mơ của mình.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học-Kĩ năng sống
Từ khóa tự do Kĩ năng sống
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Tác giả(bs) CN Ngọc Anh dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139797-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169093
0021
00433F5FF94-F36B-467C-9895-56CEF1C27C58
005202309181450
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049869709
039|a20230918145000|bhuongnt|y20230915162738|zanhpt
0410 |avie
044 |avm
08204|a158.1|bLYL
1000 |aLý, Thượng Long
24510|aKhông nỗ lực đừng tham vọng / |cLý Thượng Long ; Ngọc Anh dịch.
260 |aHà Nội : |bThanh Niên, |c2020
300 |a354 tr. : |bảnh ; |c21 cm.
490 |aKim chỉ nam dành cho bạn trẻ
520 |aThông qua những câu chuyện thực tế về tình bạn, tình yêu, công việc... Từ đó, giúp bạn định hướng rõ về tương lai của bản thân và đem đến sự cổ vũ mạnh mẽ, lớn lao tạo nên động lực, quyết tâm, sống trọn vẹn từng ngày với giấc mơ của mình.
65017|aTâm lí học|xKĩ năng sống
6530 |aKĩ năng sống
6530 |aCuộc sống
6530 |aTâm lí học ứng dụng
7000 |aNgọc Anh|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139797-8
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139797thumbimage.jpg
890|a2|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139797 TK_Tiếng Việt-VN 158.1 LYL Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000139798 TK_Tiếng Việt-VN 158.1 LYL Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào