• Sách
  • 895.18 LUD
    Một mình rồi cũng ổn thôi :

DDC 895.18
Tác giả CN Lưu Đồng
Nhan đề Một mình rồi cũng ổn thôi : Tản văn / Lưu Đồng ; Nguyễn Thảo Nguyên dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn học, 2021
Mô tả vật lý 376 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học hiên đại-Tản văn
Từ khóa tự do Tản văn
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Trung Quốc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thảo Nguyên dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139699-700
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169094
0021
00481CC1A33-529F-4A67-8FFD-4D151991427E
005202309181128
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043231816
039|a20230918112822|bhuongnt|y20230915163729|zanhpt
0411 |avie
044 |avm
08204|a895.18|bLUD
1000 |aLưu Đồng
24510|aMột mình rồi cũng ổn thôi : |bTản văn / |cLưu Đồng ; Nguyễn Thảo Nguyên dịch.
260 |aHà Nội : |bVăn học, |c2021
300 |a376 tr. ; |c21 cm.
65017|aVăn học hiên đại|xTản văn
6530 |aTản văn
6530 |aVăn học hiện đại
6530 |aTrung Quốc
7000 |aNguyễn, Thảo Nguyên|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139699-700
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139699thumbimage.jpg
890|a2|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139699 TK_Tiếng Việt-VN 895.18 LUD Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000139700 TK_Tiếng Việt-VN 895.18 LUD Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào