DDC 658.827
Tác giả CN Bordeau, Jeanne
Nhan đề Entreprises et marques : les nouveaux codes de langage / Jeanne Bordeau.
Thông tin xuất bản Paris : Eyrolles : Éd. d'Organisation, Impr., 2010
Mô tả vật lý 1 v. (286 p.) : couv. illustrations en coul. ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Communication en marketing
Thuật ngữ chủ đề Stratégie de marque
Thuật ngữ chủ đề Médias et langage
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Xây dựng thương hiệu
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp
Môn học Xây dựng và phát triển thương hiệu
Địa chỉ 200K. NN Pháp(1): 000122843
000 00000nam#a2200000u##4500
00164492
00220
004BF3C71C3-E9DE-423F-91C9-0977E8638C49
005202201141403
008220112s2010 fr fre
0091 0
020 |a9782212547207
039|a20220114140321|bhuongnt|c20220114083949|dtult|y20220112102133|zanhpt
0410 |afre
044 |afr
08204|a658.827|bBOR
1001 |aBordeau, Jeanne
24510|aEntreprises et marques : |bles nouveaux codes de langage / |cJeanne Bordeau.
260 |aParis : Eyrolles : |bÉd. d'Organisation, Impr., |c2010
300 |a1 v. (286 p.) :|bcouv. illustrations en coul. ; |c23 cm.
65000|aCommunication en marketing
65000|aStratégie de marque
65000|aMédias et langage
6530 |aTruyền thông
6530 |aXây dựng thương hiệu
690 |aTiếng Pháp
691 |aTruyền thông doanh nghiệp
692 |aXây dựng và phát triển thương hiệu
693 |a.
852|a200|bK. NN Pháp|j(1): 000122843
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000122843thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000122843 K. NN Pháp 658.827 BOR Tài liệu Môn học 1