DDC 658.8
Nhan đề MBA marketing / [sous la coordination de Jean-Marc Lehu ; [ouvrage préfacé par Christophe Coutelle, Véronique Gohmann, Éric Wepierre]
Thông tin xuất bản Paris : Eyrolles : Éditions d'Organisation, 2011
Mô tả vật lý 568 p. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Marketing
Thuật ngữ chủ đề Business & economics
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp
Môn học Nguyên lý marketing
Địa chỉ 200K. NN Pháp(1): 000122845
000 00000nam#a2200000u##4500
00164496
00220
0046F23EBA1-C4FF-4290-8FBF-F6C910D62BB5
005202201141404
008220112s2011 fr fre
0091 0
020 |a9782212552027
039|a20220114140421|bhuongnt|c20220114084804|dtult|y20220112110137|zanhpt
0410 |afre
044 |afr
08204|a658.8|bMBA
24500|aMBA marketing / |c[sous la coordination de Jean-Marc Lehu ; [ouvrage préfacé par Christophe Coutelle, Véronique Gohmann, Éric Wepierre]
260 |aParis : Eyrolles :|bÉditions d'Organisation,|c2011
300 |a568 p. ;|c24 cm.
65000|aMarketing
65000|aBusiness & economics
6530 |aTiếp thị
6530 |aNghiên cứu
690 |aTiếng Pháp
691 |aTruyền thông doanh nghiệp
692 |aNguyên lý marketing
693 |a.
852|a200|bK. NN Pháp|j(1): 000122845
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000122845thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000122845 K. NN Pháp 658.8 MBA Tài liệu Môn học 1

Không có liên kết tài liệu số nào