DDC 441.52
Tác giả CN Charliac, Lucile
Nhan đề Phonétique progressive du français : avec 600 exercices / Lucile Charliac, Annie-Claude Motron
Lần xuất bản 2e éd.
Thông tin xuất bản Paris : CLE international, 2018
Mô tả vật lý 2 vol. (192 p., 39 p.) : ill. ; 26 cm + 1 CD MP3 (6 h)
Phụ chú Comprend : Cahier d'exercices (192 p.) + CD MP3 ; Corrigés (39 p.)
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Pháp-Ngữ âm
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Ngữ âm
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp
Môn học Thực hành tiếng 2B1
Môn học Thực hành tiếng 1B1
Tác giả(bs) CN Motron, Annie-Claude
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516003(2): 000123605-6
000 00000nam#a2200000u##4500
00165285
00220
004F120A322-9F59-4AA7-917F-34155DB6BA05
005202205181357
008220428s2018 fr fre
0091 0
020 |a9782090382136 (cahier d'exercices + CD MP3)
020|a9782090382211 (corrigés)
039|a20220518135744|btult|c20220518135727|danhpt|y20220428164835|zmaipt
0410 |afre
044 |afr
08204|a441.52|bCHA
1001 |aCharliac, Lucile
24510|aPhonétique progressive du français : |bavec 600 exercices / |cLucile Charliac, Annie-Claude Motron
250 |a2e éd.
260 |aParis : |bCLE international, |c2018
300 |a2 vol. (192 p., 39 p.) : |bill. ; |c26 cm +|e1 CD MP3 (6 h)
500|aComprend : Cahier d'exercices (192 p.) + CD MP3 ; Corrigés (39 p.)
65017|aTiếng Pháp|xNgữ âm
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aNgữ âm
690 |aTiếng Pháp
691 |aNgôn ngữ Pháp
692 |aThực hành tiếng 2B1
692 |aThực hành tiếng 1B1
693 |aTài liệu tham khảo
7001 |aMotron, Annie-Claude
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516003|j(2): 000123605-6
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000123606 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 441.52 CHA Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện Cahier d'exercices
2 000123605 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 441.52 CHA Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện Cahier d'exercices