DDC 910.917
Tác giả CN Noutchié Njiké, Jackson
Nhan đề Civilisation progressive de la francophonie : niveau débutant A1 : avec 350 activités / Jackson Noutchié Njiké.
Thông tin xuất bản Paris : CLE international, 2019
Mô tả vật lý 1 vol. (157 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. + 1 livret de corrigés, 31 p.
Thuật ngữ chủ đề Văn minh-Các nước nói tiếng Pháp-Giáo trình
Từ khóa tự do Văn minh
Từ khóa tự do Pays de langue française
Từ khóa tự do Các nước nói tiếng Pháp
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp
Chuyên ngành 7220203
Môn học Văn hóa Pháp ngữ
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516003(4): 000123615-8
000 00000nam#a2200000u##4500
00165286
00220
004363AACDF-D729-49B5-A46B-01EC2735A2E9
005202205091640
008220429s2019 fr fre
0091 0
020 |a9782090384499 (manuel)
020|a9782090384505 (corrigés)
039|a20220509164058|btult|c20220509163448|dtult|y20220429083552|zmaipt
0410 |afre
044 |afr
08204|a910.917|bNOU
10010|aNoutchié Njiké, Jackson
24510|aCivilisation progressive de la francophonie : |bniveau débutant A1 : avec 350 activités / |cJackson Noutchié Njiké.
260 |aParis : |bCLE international, |c2019
300 |a1 vol. (157 p.) : |bill. en coul. ; |c26 cm. +|e1 livret de corrigés, 31 p.
65017|aVăn minh|xCác nước nói tiếng Pháp|xGiáo trình
6530 |aVăn minh
6530 |aPays de langue française
6530 |aCác nước nói tiếng Pháp
690 |aTiếng Pháp
691 |aNgôn ngữ Pháp
691 |a7220203
692 |aVăn hóa Pháp ngữ
693 |aGiáo trình
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516003|j(4): 000123615-8
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000123615thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000123615 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 910.917 NOU Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện manuel
2 000123616 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 910.917 NOU Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện manuel
3 000123618 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 910.917 NOU Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện corrigés
4 000123617 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 910.917 NOU Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện corrigés

Không có liên kết tài liệu số nào