DDC 448.1
Tác giả CN Mensdorff-Pouilly, Lucie
Nhan đề Vocabulaire essentiel du français: A1 : 360 exercices corrigés inclus / Lucie Mensdorff-Pouilly, Caroline Spérandio
Thông tin xuất bản Paris : Didier, 2018
Mô tả vật lý 1 vol (215p.) : ill. ; 26 cm. + 1 CD MP3
Thuật ngữ chủ đề Français (langue)-Vocabulaire
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Pháp-Từ vựng-Bài tập
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Từ vựng
Từ khóa tự do Bài tập từ vựng
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp
Môn học Thực hành tiếng 1A1
Môn học Thực hành tiếng 2A2
Tác giả(bs) CN Spérandio, Caroline
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516003(2): 000123619-20
000 00000nam#a2200000u##4500
00165288
00220
00456098994-C33F-49BF-ABBF-ED77F3458CCF
005202205180936
008220429s2018 fr fre
0091 0
020 |a9782278090891
039|a20220518093607|btult|c20220509160554|dtult|y20220429093303|zmaipt
0410 |afre
044 |afr
08204|a448.1|bMEN
1001 |aMensdorff-Pouilly, Lucie
24510|aVocabulaire essentiel du français: A1 : 360 exercices corrigés inclus / |cLucie Mensdorff-Pouilly, Caroline Spérandio
260 |aParis : |bDidier, |c2018
300 |a1 vol (215p.) : |bill. ; |c26 cm. +|e1 CD MP3
65010|aFrançais (langue)|xVocabulaire
65017|aTiếng Pháp|xTừ vựng|xBài tập
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aTừ vựng
6530 |aBài tập từ vựng
690 |aTiếng Pháp
691 |aNgôn ngữ Pháp
692 |aThực hành tiếng 1A1
692 |aThực hành tiếng 2A2
693 |aTài liệu tham khảo
7001 |aSpérandio, Caroline
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516003|j(2): 000123619-20
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000123619thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000123620 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 448.1 MEN Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000123619 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 448.1 MEN Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện