DDC 448.2
Tác giả CN Blondeau, Nicole
Nhan đề Littérature progressive du français : avec 650 activités : B1-B2 : intermédiaire / Nicole Blondeau, Ferroudja Allouache, Marie-Françoise Né
Lần xuất bản 2e éd.
Thông tin xuất bản Paris : CLE international, 2019
Mô tả vật lý 2 vol. (176, 63 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. + 1 CD MP3
Phụ chú Livre de l'élève (176 p.) + CD MP3 ; Corrigés (63 p.)
Thuật ngữ chủ đề Français (langue)
Thuật ngữ chủ đề Littérature française
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Pháp-Giáo trình-Văn học
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Văn học Pháp
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp
Môn học Văn học Pháp ngữ
Tác giả(bs) CN Allouache, Ferroudja
Tác giả(bs) CN Né, Marie-Françoise
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516003(4): 000123621-2, 000123638-9
000 00000nam#a2200000u##4500
00165289
00220
0044E6DD4A7-3D08-4415-9C4F-54929F665FA5
005202205180941
008220429s2019 fr fre
0091 0
020 |a9782090351798 (livre de l'élève + CD MP3)
020|a9782090351804 (corrigés)
039|a20220518094143|btult|c20220509155443|dtult|y20220429100401|zmaipt
0410 |afre
044 |afr
08204|a448.2|bBLO
1001 |aBlondeau, Nicole
24510|aLittérature progressive du français :|bavec 650 activités : B1-B2 : intermédiaire / |cNicole Blondeau, Ferroudja Allouache, Marie-Françoise Né
250 |a2e éd.
260 |aParis : |bCLE international, |c2019
300 |a2 vol. (176, 63 p.) : |bill. en coul. ; |c26 cm. +|e1 CD MP3
500|aLivre de l'élève (176 p.) + CD MP3 ; Corrigés (63 p.)
65000|aFrançais (langue)
65000|aLittérature française
65017|aTiếng Pháp|xGiáo trình|xVăn học
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aGiáo trình
6530 |aVăn học Pháp
690 |aTiếng Pháp
691 |aNgôn ngữ Pháp
692 |aVăn học Pháp ngữ
693 |aGiáo trình
7001 |aAllouache, Ferroudja
7001 |aNé, Marie-Françoise
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516003|j(4): 000123621-2, 000123638-9
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000123638thumbimage.jpg
890|a4|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000123638 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 448.2 BLO Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện livre de l'élève
2 000123639 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 448.2 BLO Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện livre de l'élève
3 000123621 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 448.2 BLO Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện corrigés
4 000123622 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 448.2 BLO Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện corrigés