DDC 448.0076
Tác giả CN Beaulieu, Christian
Nhan đề Exercices de grammaire : B1 du cadre européen / Christian Beaulieu
Thông tin xuất bản Paris : Didier, 2007
Mô tả vật lý 311 p. ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề Français (langue)-Grammaire
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Pháp-Bài tập-Luyện thi
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Luyện thi
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp
Môn học Thực hành tiếng 2B1
Môn học Thực hành tiếng 3B2
Môn học Thực hành tiếng 2B2
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516003(2): 000123613-4
000 00000nam#a2200000u##4500
00165293
00220
0041BEB1F62-01BB-4C12-85A1-F1ED02005948
005202205091429
008220429s2007 fr fre
0091 0
020 |a9782278058211
039|a20220509142944|btult|c20220506155601|dhuongnt|y20220429112424|zmaipt
0410 |afre
044 |afr
08204|a448.0076|bBEA
1001 |aBeaulieu, Christian
24510|aExercices de grammaire : |bB1 du cadre européen / |cChristian Beaulieu
260 |aParis :|bDidier,|c2007
300 |a311 p. ; |c26 cm.
65017|aFrançais (langue)|xGrammaire
65017|aTiếng Pháp|xBài tập|xLuyện thi
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aBài tập
6530 |aLuyện thi
690 |aTiếng Pháp
691 |aNgôn ngữ Pháp
692 |aThực hành tiếng 2B1
692 |aThực hành tiếng 3B2
692 |aThực hành tiếng 2B2
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516003|j(2): 000123613-4
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000123613thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000123613 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 448.0076 BEA Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000123614 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 448.0076 BEA Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào