DDC 005.30287
Tác giả CN Laporte, Claude Y.
Nhan đề Software quality assurance / Claude Y Laporte, Alain April.
Thông tin xuất bản Hoboken, NJ : Wiley-IEEE Computer Society, Inc., 2018
Mô tả vật lý xxi, 34 p. ; 24 cm.
Tóm tắt This book introduces Software Quality Assurance (SQA) and provides an overview of standards used to implement SQA. It defines ways to assess the effectiveness of how one approaches software quality across key industry sectors such as telecommunications, transport, defense, and aerospace
Thuật ngữ chủ đề Phần mềm máy tính-Quản lí chất lượng
Từ khóa tự do Quản lí chất lượng
Từ khóa tự do Phần mềm máy tính
Từ khóa tự do Computer software
Khoa Công nghệ thông tin
Chuyên ngành Công nghệ thông tin
Môn học Công nghệ phần mềm 1
Môn học Đảm bảo chất lượng phần mềm
Tác giả(bs) CN April, Alain
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516015(1): 000113086
000 00000nam#a2200000u##4500
00165295
00220
00483CB70AF-3BAB-4DC5-A970-31FC9CAC1534
005202204291604
008220418s2018 nju eng
0091 0
020 |a9781118501825
039|y20220429160358|zmaipt
0410 |aeng
044 |anju
08204|a005.30287|bLAP
1001|aLaporte, Claude Y.
24510|aSoftware quality assurance / |cClaude Y Laporte, Alain April.
260 |aHoboken, NJ : |bWiley-IEEE Computer Society, Inc., |c2018
300 |axxi, 34 p. ;|c24 cm.
520|aThis book introduces Software Quality Assurance (SQA) and provides an overview of standards used to implement SQA. It defines ways to assess the effectiveness of how one approaches software quality across key industry sectors such as telecommunications, transport, defense, and aerospace
65017|aPhần mềm máy tính|xQuản lí chất lượng
6530 |aQuản lí chất lượng
6530 |aPhần mềm máy tính
6530 |aComputer software
690|aCông nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
692|aCông nghệ phần mềm 1
692|aĐảm bảo chất lượng phần mềm
693|aTài liệu tham khảo
693|aTài liệu tham khảo
7001 |aApril, Alain
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516015|j(1): 000113086
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113086 TK_Tài liệu môn học-MH MH CNTT 005.30287 LAP Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện Bản sao

Không có liên kết tài liệu số nào