DDC 070.4
Tác giả CN Nguyễn, Thành Lợi
Nhan đề Thông tấn báo chí - Lý thuyết và kỹ năng / Nguyễn Thành Lợi, Phạm Minh Sơn.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa và bổ sung.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2017
Mô tả vật lý 237 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận thông tấn báo chí cùng lý thuyết và bài tập thực hành về phỏng vấn báo chí, cách viết tin, viết bài thông tấn, phóng sự.
Thuật ngữ chủ đề Báo chí-Lí thuyết-Kĩ năng làm báo
Từ khóa tự do Lí thuyết
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Nghề báo
Từ khóa tự do Kĩ năng viết bài
Khoa Tiếng Trung Quốc
Chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Môn học Biên dịch chuyên đề Báo chí
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Sơn
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516004(1): 000123676
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165296
00220
004396FF33D-62E9-4A80-B484-B2741F53152F
005202205131101
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20220513110106|bhuongnt|c20220512082306|dtult|y20220506141941|zmaipt
0410 |avie
044|avm
08204|a070.4|bNGL
1000|aNguyễn, Thành Lợi
24510|aThông tấn báo chí - Lý thuyết và kỹ năng / |cNguyễn Thành Lợi, Phạm Minh Sơn.
250|aTái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa và bổ sung.
260 |aHà Nội :|bThông tin và Truyền thông, |c2017
300 |a237 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận thông tấn báo chí cùng lý thuyết và bài tập thực hành về phỏng vấn báo chí, cách viết tin, viết bài thông tấn, phóng sự.
65017|aBáo chí|xLí thuyết|xKĩ năng làm báo
6530 |aLí thuyết
6530 |aBáo chí
6530 |aNghề báo
6530 |aKĩ năng viết bài
690|aTiếng Trung Quốc
691|aNgôn ngữ Trung Quốc
692|aBiên dịch chuyên đề Báo chí
693|aTài liệu tham khảo
7000 |aPhạm, Minh Sơn
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516004|j(1): 000123676
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000123676thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000123676 TK_Tài liệu môn học-MH MH TQ 070.4 NGL Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào