DDC 306.4819
Nhan đề Giáo trình Du lịch văn hóa : Những vấn đề lí luận và nghiệp vụ / Trần Thúy Anh chủ biên,...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2016
Mô tả vật lý 271 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Du lịch văn hóa-Nghiệp vụ du lịch
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa-Du lịch-Giáo trình
Từ khóa tự do Văn hoá
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Nghiệp vụ du lịch
Từ khóa tự do Du lịch văn hóa
Từ khóa tự do Giáo trình
Khoa Tiếng Italia
Chuyên ngành Ngôn ngữ Italia
Môn học Du lịch bền vững
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Thủy
Tác giả(bs) CN Trần, Thúy Anh chủ biên.
Tác giả(bs) CN Triệu, Thế Việt.
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Bích Thủy
Tác giả(bs) CN Phan, Quang Anh
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516010(2): 000123680-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165297
00220
004CB0E8495-A5C6-44E5-B25C-9D4715A1A53E
005202205131103
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20220513110303|bhuongnt|c20220512080613|dtult|y20220506144930|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a306.4819|bGIA
24500|aGiáo trình Du lịch văn hóa :|bNhững vấn đề lí luận và nghiệp vụ /|cTrần Thúy Anh chủ biên,...
260 |aHà Nội :|bGiáo dục Việt Nam,|c2016
300 |a271 tr. ;|c24 cm.
65017|aDu lịch văn hóa|xNghiệp vụ du lịch
65017|aVăn hóa|xDu lịch|vGiáo trình
6530 |aVăn hoá
6530|aDu lịch
6530|aNghiệp vụ du lịch
6530|aDu lịch văn hóa
6530|aGiáo trình
690|aTiếng Italia
691|aNgôn ngữ Italia
692|aDu lịch bền vững
693|aTài liệu tham khảo
7000 |aNguyễn, Thu Thủy
7000 |aTrần, Thúy Anh|echủ biên.
7000 |aTriệu, Thế Việt.
7000 |aPhạm, Thị Bích Thủy
7000 |aPhan, Quang Anh
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516010|j(2): 000123680-1
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000123681thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000123680 TK_Tài liệu môn học-MH MH IT 306.4819 GIA Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000123681 TK_Tài liệu môn học-MH MH IT 306.4819 GIA Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào