DDC 915.9704
Tác giả CN Như Quỳnh
Nhan đề Cẩm nang hướng dẫn du lịch Việt Nam / Như Quỳnh, Như Hoa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2017
Mô tả vật lý 398tr. : bảng ; 27cm.
Tóm tắt Cung cấp những thông tin thiết yếu về du lịch Việt Nam. Giới thiệu một cách chi tiết về diện tích, dân số, điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển kinh tế, giao thông, lễ hội, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, thông tin liên hệ các khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng của 63 tỉnh thành trên cả nước
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-Việt Nam-Cẩm nang
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Du lịch
Khoa Tiếng Hàn Quốc
Chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc
Môn học Tiếng Hàn du lịch
Tác giả(bs) CN Như Hoa
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516007(2): 000123677-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165299
00220
00424F93D6D-605F-4773-9C88-89505F8FF305
005202205131101
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047733354
039|a20220513110145|bhuongnt|c20220512084735|dtult|y20220506152353|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a915.9704|bNHQ
1000 |aNhư Quỳnh
24510|aCẩm nang hướng dẫn du lịch Việt Nam / |cNhư Quỳnh, Như Hoa
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2017
300 |a398tr. : |bbảng ; |c27cm.
520 |aCung cấp những thông tin thiết yếu về du lịch Việt Nam. Giới thiệu một cách chi tiết về diện tích, dân số, điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển kinh tế, giao thông, lễ hội, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, thông tin liên hệ các khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng của 63 tỉnh thành trên cả nước
65017|aDu lịch|xViệt Nam|xCẩm nang
6530 |aViệt Nam
6530 |aDu lịch
690 |aTiếng Hàn Quốc
691 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
692 |aTiếng Hàn du lịch
693 |aTài liệu tham khảo
7000 |aNhư Hoa
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516007|j(2): 000123677-8
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000123677thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000123678 TK_Tài liệu môn học-MH MH HQ 915.9704 NHQ Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000123677 TK_Tài liệu môn học-MH MH HQ 915.9704 NHQ Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào