Ký hiệu xếp giá 398.469 CHT
Tác giả CN Chu, Thanh Thảo
Nhan đề 狐-日本の神聖な動物 = Kitsune - Linh vật thiêng đầy mê hoặc của xứ Phù Tang / Chu Thanh Thảo; Nguyễn Thị Lan Anh hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý x, 42 p. : ill. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Văn hóa truyền thống-Linh vật Kitsune-Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Linh vật
Thuật ngữ không kiểm soát Cáo
Thuật ngữ không kiểm soát Kitsune
Thuật ngữ không kiểm soát
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Lan Anh
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303007(2): 000124120-1
000 00000nam#a2200000u##4500
00165641
0026
0045F7DCC97-F26A-4B71-AA51-49EB1C0B6405
005202208111436
008220617s2022 vm jpn
0091 0
039|a20220811143650|bhuongnt|c20220721114557|dtult|y20220617084020|zmaipt
0410 |ajpn
044 |avm
08204|a398.469|bCHT
1000 |aChu, Thanh Thảo
24510|a狐-日本の神聖な動物 = |bKitsune - Linh vật thiêng đầy mê hoặc của xứ Phù Tang / |cChu Thanh Thảo; Nguyễn Thị Lan Anh hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2022
300 |ax, 42 p. : |bill. ; |c30 cm.
65017|aVăn hóa truyền thống|xLinh vật Kitsune|bNhật Bản
6530 |aNhật Bản
6530 |aLinh vật
6530 |aCáo
6530 |aKitsune
6530 |a
655 |aKhóa luận|xKhoa tiếng Nhật
7000 |aNguyễn, Thị Lan Anh|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303007|j(2): 000124120-1
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/khoaluan/nb/000124120thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000124121 NCKH_Khóa luận KL-NB 398.469 CHT Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000124120 NCKH_Khóa luận KL-NB 398.469 CHT Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện