DDC 616.994
Tác giả CN Chân, Pháp Đăng.
Nhan đề Trị liệu ung thư bằng chánh niệm / Chân Pháp Đăng.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2018
Mô tả vật lý 181 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Tự truyện về các phương pháp điều trị bằng chánh niệm và nếp sống chánh niệm đã giúp tác giả lấy lại sức khoẻ sau khi đại phẫu khối u ác tính trong ruột đã ở giai đoạn thứ ba
Thuật ngữ chủ đề Ung thư-Liệu pháp-Chánh niệm
Từ khóa tự do Ung thư
Từ khóa tự do Liệu pháp
Từ khóa tự do Chánh niệm
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000124391-2
000 00000nam#a2200000u##4500
00165660
00220
0043AD9BB9D-5125-4A38-9561-DBAE78241EDB
005202208081627
008220617s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786045998731|c59.000 vnd
039|a20220808162700|bhuongnt|c20220701101408|dtult|y20220617145828|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a616.994|bCHD
1000 |aChân, Pháp Đăng.
24510|aTrị liệu ung thư bằng chánh niệm /|cChân Pháp Đăng.
260 |aHà Nội :|bLao động ; Công ty Sách Thái Hà,|c2018
300 |a181 tr. ;|c21 cm.
520 |aTự truyện về các phương pháp điều trị bằng chánh niệm và nếp sống chánh niệm đã giúp tác giả lấy lại sức khoẻ sau khi đại phẫu khối u ác tính trong ruột đã ở giai đoạn thứ ba
65017|aUng thư|xLiệu pháp|xChánh niệm
6530 |aUng thư
6530 |aLiệu pháp
6530 |aChánh niệm
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000124391-2
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000124391thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000124391 TK_Tiếng Việt-VN 616.994 CHD Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000124392 TK_Tiếng Việt-VN 616.994 CHD Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào