DDC 895.9228
Tác giả CN Tony Buổi Sáng.
Nhan đề Cà phê cùng Tony : Tập bài viết / Tony Buổi Sáng.
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả vật lý 266 tr. : tranh vẽ ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Tạp văn
Từ khóa tự do Tạp văn
Từ khóa tự do Văn học Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000124312-3
000 00000nam#a2200000u##4500
00165663
00220
0045702ED7E-CB66-4C44-85FC-E2B668FB7149
005202208081553
008220617s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786041097933|c90.000 vnd
039|a20220808155339|bhuongnt|c20220701150047|dtult|y20220617151737|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a895.9228|bTOS
1000 |aTony Buổi Sáng.
24510|aCà phê cùng Tony :|bTập bài viết /|cTony Buổi Sáng.
260 |aTp. Hồ Chí Minh :|bNxb. Trẻ,|c2018
300 |a266 tr. :|btranh vẽ ;|c21 cm.
65007|aVăn học Việt Nam|vTạp văn
6530 |aTạp văn
6530 |aVăn học Việt Nam
6530 |aVăn học hiện đại
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000124312-3
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000124312thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000124312 TK_Tiếng Việt-VN 895.9228 TOS Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000124313 TK_Tiếng Việt-VN 895.9228 TOS Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào