DDC 613
Tác giả CN Trần, Bích Hà.
Nhan đề Sức khỏe trong tay bạn / Trần Bích Hà.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Thế giới ; Công ty Sách Thái Hà, 2018
Mô tả vật lý 230 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Chăm sóc sức khoẻ-Phòng trị bệnh
Từ khóa tự do Chăm sóc sức khoẻ
Từ khóa tự do Phòng trị bệnh
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(1): 000124287
000 00000nam#a2200000u##4500
00165665
00220
0044EF331EA-4638-4E12-9C1D-20E1A8CC84F7
005202208081543
008220617s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047742455|c75.000 vnd
039|a20220808154317|bhuongnt|c20220701145855|dtult|y20220617152849|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a613|bTRH
1000 |aTrần, Bích Hà.
24510|aSức khỏe trong tay bạn /|cTrần Bích Hà.
250 |aTái bản lần thứ 6
260 |aHà Nội :|bNxb. Thế giới ; Công ty Sách Thái Hà,|c2018
300 |a230 tr. ;|c24 cm.
65017|aChăm sóc sức khoẻ|xPhòng trị bệnh
6530 |aChăm sóc sức khoẻ
6530 |aPhòng trị bệnh
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(1): 000124287
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000124287thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000124287 TK_Tiếng Việt-VN 613 TRH Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào