• Sách
  • 895.9223 NGA
    Kí ức thành cổ :

DDC 895.9223
Tác giả CN Ngọc Anh.
Nhan đề Kí ức thành cổ : Tập truyện và ký / Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản Hà nội : Thanh niên, 2015.
Mô tả vật lý 332 tr. ; 19 cm.
Thuật ngữ chủ đề Ký ức-Thành cổ-Tập truyện-Hồi ký.
Từ khóa tự do Ký ức.
Từ khóa tự do Thành cổ.
Từ khóa tự do Tập truyện.
Từ khóa tự do Hồi ký.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000088975-6
000 00000cam a2200000 a 4500
00139297
0021
00449815
008160514s2015 vm| vie
0091 0
020|a9786046433422
035##|a1083195735
039|a20160514114705|bngant|y20160514114705|zhuongnt
0410 |avie
044|avm
08204|a895.9223|bNGA
090|a895.9223|bNGA
1000 |aNgọc Anh.
24510|aKí ức thành cổ :|bTập truyện và ký /|cNgọc Anh.
260|aHà nội :|bThanh niên,|c2015.
300|a332 tr. ;|c19 cm.
65014|aKý ức|xThành cổ|xTập truyện|xHồi ký.
6530 |aKý ức.
6530 |aThành cổ.
6530 |aTập truyện.
6530 |aHồi ký.
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000088975-6
890|a2|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000088975 TK_Tiếng Việt-VN 895.9223 NGA Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000088976 TK_Tiếng Việt-VN 895.9223 NGA Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào