• Sách
  • 305.24 NGA
    Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2012-2014 /

DDC 305.24
Tác giả CN Ngọc Anh.
Nhan đề Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2012-2014 / Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh Niên, 2015.
Mô tả vật lý 279 tr. ; 19 cm.
Thuật ngữ chủ đề Gương mặt-Trẻ-Tiêu biểu-Việt Nam.
Từ khóa tự do Gương mặt.
Từ khóa tự do Tiêu biểu.
Từ khóa tự do Trẻ.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000088973-4
000 00000cam a2200000 a 4500
00139298
0021
00449816
005202004162106
008160514s2015 vm| vie
0091 0
020|a9786046433460
035##|a1083196368
039|a20200416210619|btult|c20200416210603|dtult|y20160514115017|zhuongnt
0410 |avie
044|avm
08204|a305.24|bNGA
1000 |aNgọc Anh.
24510|aGương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2012-2014 /|cNgọc Anh.
260|aHà Nội :|bThanh Niên,|c2015.
300|a279 tr. ;|c19 cm.
65014|aGương mặt|xTrẻ|xTiêu biểu|zViệt Nam.
6530 |aGương mặt.
6530 |aTiêu biểu.
6530 |aTrẻ.
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000088973-4
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000088973 TK_Tiếng Việt-VN 305.24 NGA Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000088974 TK_Tiếng Việt-VN 305.24 NGA Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào