• Bài trích
  • Chúc mừng tạp chí ngôn ngữ tròn 45 tuổi /

Tác giả CN Nguyễn, Xuân Hòa.
Nhan đề Chúc mừng tạp chí ngôn ngữ tròn 45 tuổi /Nguyễn Xuân Hòa.
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý tr. 9-10.
Tùng thư Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học.
Tóm tắt Bài viết là lời tham luận của PGS.TS Nguyễn Xuân Hòa tại lễ kỉ niệm 45 năm thành lập Tạp chí Ngôn ngữ. Bài viết đã nêu ra thế hệ các Tổng biên tập và phó tổng biên tập cùng những công lao to lớn của họ góp phần tạo lên diện mạo một tạp chí có uy lực, bài tham luận còn chứng tỏ sức mạnh hội tụ của tạp chí, những thành quả mà Tạp chí đã đạt được từ đó ông ngợi ca và chúc mừng tạp chí Ngôn ngữ cùng với Viện Ngôn ngữ học Việt Nam.
Thuật ngữ không kiểm soát Tạp chí ngôn ngữ
Thuật ngữ không kiểm soát 45 tuổi.
Nguồn trích Ngôn ngữ.- 2014, Số 10 (305).
000 00000nab a2200000 a 4500
00137376
0022
00447839
008160303s2014 vm| vie
0091 0
022|a08667519
039|y20160303111421|zngant
0410 |avie
044|avm
1000 |aNguyễn, Xuân Hòa.
24510|aChúc mừng tạp chí ngôn ngữ tròn 45 tuổi /|cNguyễn Xuân Hòa.
260|c2014
300|atr. 9-10.
3620 |aSố 10 (2014).
4900 |aViện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học.
520|aBài viết là lời tham luận của PGS.TS Nguyễn Xuân Hòa tại lễ kỉ niệm 45 năm thành lập Tạp chí Ngôn ngữ. Bài viết đã nêu ra thế hệ các Tổng biên tập và phó tổng biên tập cùng những công lao to lớn của họ góp phần tạo lên diện mạo một tạp chí có uy lực, bài tham luận còn chứng tỏ sức mạnh hội tụ của tạp chí, những thành quả mà Tạp chí đã đạt được từ đó ông ngợi ca và chúc mừng tạp chí Ngôn ngữ cùng với Viện Ngôn ngữ học Việt Nam.
6530 |aTạp chí ngôn ngữ
6530 |a45 tuổi.
773|tNgôn ngữ.|g2014, Số 10 (305).
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào