• Kỷ yếu
  • 491.7071 KYY
    Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên Khoa tiếng Nga /

Ký hiệu xếp giá 491.7071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên Khoa tiếng Nga /Trường Đại học Hà Nội.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 74tr. ; 30cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nga
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học Nga
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Tác giả(bs) CN Nhâm, Thị Vân Anh.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Hòa.
Tác giả(bs) CN Đỗ, Hạnh Dung.
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000110919
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000110917
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155424
00213
004B502B34C-53A1-4708-BF47-70386E4C584F
005202204261501
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20220426150139|bmaipt|c20220426150056|dmaipt|y20190607140606|zmaipt
0410 |arus
044 |avm
08204|a491.7071|bKYY
24500|aKỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên Khoa tiếng Nga /|cTrường Đại học Hà Nội.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a74tr. ; |c30cm.
6530 |aTiếng Nga
6530 |aNghiên cứu
6530 |aVăn học Nga
6530 |aGiảng dạy
655|aKỷ yếu khoa học giáo viên|xKhoa tiếng Nga
7000 |aNhâm, Thị Vân Anh.
7000|aNguyễn, Xuân Hòa.
7000|aĐỗ, Hạnh Dung.
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000110919
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000110917
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110919 NCKH_Kỷ yếu 491.7071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000110917 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 491.7071 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu không phục vụ