• Sách
  • 621.31 SKL
    Hai nhà máy thủy điện ngầm của Việt Nam /

DDC 621.31
Tác giả CN Sklyarenko, A. V.
Nhan đề Hai nhà máy thủy điện ngầm của Việt Nam / A. V. Sklyarenko, O. D. Zvyagin ; Đoàn Danh Nghiệp tổ chức bản thảo; Bùi Thức Khiết hiệu đính; Nguyễn Văn Chiến,... dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 460 tr. : ảnh ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Nhà máy thủy điện-Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nhà máy thủy điện
Tác giả(bs) CN Lê, Đức Mẫn Dịch
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Hòa Dịch
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Chiến Dịch
Tác giả(bs) CN Trần, Quốc Tiến
Tác giả(bs) CN Bùi, Sỹ Hùng Dịch
Tác giả(bs) CN Bùi, Thức Khiết Hiệu đính
Tác giả(bs) CN Đoàn, Danh Nghiệp Tổ chức bản thảo
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Hải Dịch
Tác giả(bs) CN Zvyagin, O.D.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(3): 000123243-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164894
0021
004F73B9BED-33C7-4901-9843-D12A06354DA1
005202203091516
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786046721857|c320.000 vnd
039|a20220309151623|btult|y20220309111519|zhuongnt
0411 |avie
044 |avm
08204|a621.31|bSKL
1001 |aSklyarenko, A. V.
24510|aHai nhà máy thủy điện ngầm của Việt Nam /|cA. V. Sklyarenko, O. D. Zvyagin ; Đoàn Danh Nghiệp tổ chức bản thảo; Bùi Thức Khiết hiệu đính; Nguyễn Văn Chiến,... dịch.
260 |aHà Nội :|bNxb. Khoa học và Kỹ thuật,|c2022
300 |a460 tr. :|bảnh ;|c24 cm.
65007|aNhà máy thủy điện|bViệt Nam
6530 |aViệt Nam
6530 |aNhà máy thủy điện
7000 |aLê, Đức Mẫn|eDịch
7000 |aNguyễn, Xuân Hòa|eDịch
7000 |aNguyễn, Văn Chiến|eDịch
7000 |aTrần, Quốc Tiến
7000 |aBùi, Sỹ Hùng|eDịch
7000 |aBùi, Thức Khiết|eHiệu đính
7000 |aĐoàn, Danh Nghiệp|eTổ chức bản thảo
7000 |aPhạm, Hồng Hải|eDịch
7001 |aZvyagin, O.D.
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(3): 000123243-5
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000123243 TK_Tiếng Việt-VN 621.31 SKL Sách 1
2 000123245 TK_Tiếng Việt-VN 621.31 SKL Sách 2
3 000123244 TK_Tiếng Việt-VN 621.31 SKL Sách 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào