• Bài trích
  • Nghiên cứu thành ngữ tiếng Anh có thành tố động vật từ bình diện ẩn dụ văn hóa và vấn đề dich chúng sang tiếng Việt = A translation of English animal idioms with cultural metaphors into Vietnamese language /

Tác giả CN Nguyễn, Việt Khoa.
Nhan đề Nghiên cứu thành ngữ tiếng Anh có thành tố động vật từ bình diện ẩn dụ văn hóa và vấn đề dich chúng sang tiếng Việt = A translation of English animal idioms with cultural metaphors into Vietnamese language /Nguyễn Việt Khoa.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý tr. 69-85
Tóm tắt Bài viết đề xuất một số giải pháp dịch thuật để xử lý hiệu quả các biểu thức đặc biệt này-thành ngữ có thành tố động vật trong tiếng Anh. Bài viết khuyến nghị áp dụng linh hoạt các chiến lược dịch thuật, kết luận của tác giả nhằm nhấn mạnh rằng chỉ khi người dịch giải mã và nắm bắt được cách thức hoạt động của các thành ngữ đặc biệt này về cả mặt ngôn ngữ và văn hóa thì họ mới có thể đạt được bản dịch phù hợp.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh--Thành ngữ--Ẩn dụ văn hóa
Thuật ngữ không kiểm soát Ẩn dụ văn hóa
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ học tri nhận
Thuật ngữ không kiểm soát Thành ngữ
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 68/2021
000 00000nab#a2200000u##4500
00168460
0022
004C721803F-8906-4B34-8934-8115D3A3A7F4
005202306051405
008230605s2021 vm eng
0091 0
022 |a18592503
039|y20230605140541|zhuongnt
0410 |aeng
044 |avm
1000 |aNguyễn, Việt Khoa.
24510|aNghiên cứu thành ngữ tiếng Anh có thành tố động vật từ bình diện ẩn dụ văn hóa và vấn đề dich chúng sang tiếng Việt = A translation of English animal idioms with cultural metaphors into Vietnamese language /|cNguyễn Việt Khoa.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2021
300 |atr. 69-85
520 |aBài viết đề xuất một số giải pháp dịch thuật để xử lý hiệu quả các biểu thức đặc biệt này-thành ngữ có thành tố động vật trong tiếng Anh. Bài viết khuyến nghị áp dụng linh hoạt các chiến lược dịch thuật, kết luận của tác giả nhằm nhấn mạnh rằng chỉ khi người dịch giải mã và nắm bắt được cách thức hoạt động của các thành ngữ đặc biệt này về cả mặt ngôn ngữ và văn hóa thì họ mới có thể đạt được bản dịch phù hợp.
65017|aTiếng Anh|xThành ngữ|xẨn dụ văn hóa
6530 |aẨn dụ văn hóa
6530 |aTiếng Anh
6530 |aNgôn ngữ học tri nhận
6530 |aThành ngữ
6530 |aTiếng Việt
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 68/2021
890|a0|b0|c1|d2