• Bài trích
  • Những khó khăn về ngữ pháp đối với người Việt Nam học tiếng Pháp: Nguyên nhân và biện pháp khắc phục = Grammartical obstacles encountered by Vietnamese learners in French language acquisition: reasons and resolutions /

Tác giả CN Nguyễn, Văn Nhân
Nhan đề Những khó khăn về ngữ pháp đối với người Việt Nam học tiếng Pháp: Nguyên nhân và biện pháp khắc phục = Grammartical obstacles encountered by Vietnamese learners in French language acquisition: reasons and resolutions /Nguyễn Văn Nhân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý tr. 31-36
Tóm tắt Bài viết đề xuất một số giải pháp sư phạm nhằm tăng cường chất lượng giảng dạy và học tiếng Pháp ở Việt Nam.
Đề mục chủ đề Tiếng Pháp--Ngữ pháp--Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Người Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Biện pháp khắc phục
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 25/2010
000 00000nab#a2200000u##4500
00168464
0022
004995D8476-C012-4055-803F-6F73DE0FA74F
005202306091530
008230609s2010 vm vie
0091 0
022 |a18592503
039|y20230609153028|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aNguyễn, Văn Nhân
24510|aNhững khó khăn về ngữ pháp đối với người Việt Nam học tiếng Pháp: Nguyên nhân và biện pháp khắc phục = Grammartical obstacles encountered by Vietnamese learners in French language acquisition: reasons and resolutions /|cNguyễn Văn Nhân
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2010
300 |atr. 31-36
520 |aBài viết đề xuất một số giải pháp sư phạm nhằm tăng cường chất lượng giảng dạy và học tiếng Pháp ở Việt Nam.
65017|aTiếng Pháp|xNgữ pháp|xPhương pháp giảng dạy
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aNgười Việt Nam
6530 |aNgữ pháp
6530 |aPhương pháp giảng dạy
6530 |aBiện pháp khắc phục
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 25/2010
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào