• Bài trích
  • Nhận xét về vấn đề tên người và địa danh nước ngoài trong tiếng Việt = Remarks on foreign personal and geographic names in Vietnamese languages /

Tác giả CN Nguyễn, Văn Chiến
Nhan đề Nhận xét về vấn đề tên người và địa danh nước ngoài trong tiếng Việt = Remarks on foreign personal and geographic names in Vietnamese languages /Nguyễn Văn Chiến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý tr. 37-44
Tóm tắt Bài viết viết bàn về vấn đề tên người và địa danh nước ngoài trong tiếng Việt.
Đề mục chủ đề Tiếng Việt--Phiên âm--Địa danh--Tên người
Thuật ngữ không kiểm soát Yếu tố nước ngoài
Thuật ngữ không kiểm soát Phiên âm
Thuật ngữ không kiểm soát Tên người
Thuật ngữ không kiểm soát Địa danh
Thuật ngữ không kiểm soát Phương thức dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 25/2010
000 00000nab#a2200000u##4500
00168465
0022
004DE39721C-3291-467C-84F6-963B8D311512
005202306091543
008230609s2010 vm vie
0091 0
022 |a18592503
039|y20230609154303|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aNguyễn, Văn Chiến
24510|aNhận xét về vấn đề tên người và địa danh nước ngoài trong tiếng Việt = Remarks on foreign personal and geographic names in Vietnamese languages /|cNguyễn Văn Chiến
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2010
300 |atr. 37-44
520 |aBài viết viết bàn về vấn đề tên người và địa danh nước ngoài trong tiếng Việt.
65017|aTiếng Việt|xPhiên âm|xĐịa danh|xTên người
6530 |aYếu tố nước ngoài
6530 |aPhiên âm
6530 |aTên người
6530 |aĐịa danh
6530 |aPhương thức dịch
6530 |aTiếng Việt
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 25/2010
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào