• Bài trích
  • Diễn ngôn văn học hậu thực dân của Cung Giũ Nguyên = Sur le disscours postcolonial de Cung Giu Nguyen /

Tác giả CN Phạm, Văn Quang.
Nhan đề Diễn ngôn văn học hậu thực dân của Cung Giũ Nguyên = Sur le disscours postcolonial de Cung Giu Nguyen /Phạm Văn Quang.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý tr. 60-68
Tóm tắt Bài viết bàn về vấn đề diễn ngôn văn học hậu thực dân của nhà văn Cung Giũ Nguyên.
Đề mục chủ đề Văn học--Diễn ngôn
Thuật ngữ không kiểm soát Hậu thực dân
Thuật ngữ không kiểm soát Diễn ngôn
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 25/2010
000 00000nab#a2200000u##4500
00168470
0022
004279AA5BE-5FCC-4EED-8901-D31E440C4CF3
005202306190937
008230619s2010 vm fre
0091 0
022 |a18592503
039|y20230619093722|zhuongnt
0410 |afre
044 |avm
1000 |aPhạm, Văn Quang.
24510|aDiễn ngôn văn học hậu thực dân của Cung Giũ Nguyên = Sur le disscours postcolonial de Cung Giu Nguyen /|cPhạm Văn Quang.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2010
300 |atr. 60-68
520 |aBài viết bàn về vấn đề diễn ngôn văn học hậu thực dân của nhà văn Cung Giũ Nguyên.
65017|aVăn học|xDiễn ngôn
6530 |aHậu thực dân
6530 |aDiễn ngôn
6530 |aVăn học
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 25/2010
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào