• Bài trích
  • Những vấn đề và khó khăn thường gặp trong quá trình biên dịch các văn bản, tài liệu pháp lý giữ tiếng Anh và tiếng Việt = Problems and difficulties encountered in the translation of legal texts between English and Vietnamese /

Tác giả CN Trần, Hữu Hải.
Nhan đề Những vấn đề và khó khăn thường gặp trong quá trình biên dịch các văn bản, tài liệu pháp lý giữ tiếng Anh và tiếng Việt = Problems and difficulties encountered in the translation of legal texts between English and Vietnamese /Trần Hữu Hải.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý tr. 76-85
Tóm tắt Bài viết được thực hiện nhằm giải đáp một phần các câu hỏi trên, và trình bày kinh nghiệm xử lý những khó khăn gặp phải trong quá trình biên dịch các văn bản, tài liệu pháp lý giữa tiếng Anh và tiếng Việt.
Đề mục chủ đề Biên dịch--Văn bản--Tài liệu pháp lý
Thuật ngữ không kiểm soát Tài liệu pháp lý
Thuật ngữ không kiểm soát Biên dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt
Thuật ngữ không kiểm soát Văn bản
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 25/2010
000 00000nab#a2200000u##4500
00168472
0022
0049D5D3D0A-BB54-4A20-A3EA-4869CBD40F9D
005202306211008
008230621s2010 vm eng
0091 0
022 |a18592503
039|y20230621100834|zhuongnt
0410 |aeng
044 |avm
1000 |aTrần, Hữu Hải.
24510|aNhững vấn đề và khó khăn thường gặp trong quá trình biên dịch các văn bản, tài liệu pháp lý giữ tiếng Anh và tiếng Việt = Problems and difficulties encountered in the translation of legal texts between English and Vietnamese /|cTrần Hữu Hải.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2010
300 |atr. 76-85
520 |aBài viết được thực hiện nhằm giải đáp một phần các câu hỏi trên, và trình bày kinh nghiệm xử lý những khó khăn gặp phải trong quá trình biên dịch các văn bản, tài liệu pháp lý giữa tiếng Anh và tiếng Việt.
65017|aBiên dịch|xVăn bản|xTài liệu pháp lý
6530 |aTài liệu pháp lý
6530 |aBiên dịch
6530 |aTiếng Anh
6530 |aTiếng Việt
6530 |aVăn bản
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 25/2010
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào