• Bài trích
  • Nghiên cứu hành vi hỏi trực tiếp trong tiếng Hán hiện đại /

Tác giả CN Hoàng, Thanh Hương.
Nhan đề Nghiên cứu hành vi hỏi trực tiếp trong tiếng Hán hiện đại /Hoàng Thanh Hương.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý tr. 18-30
Tóm tắt Bài viết dựa vào mối quan hệ Hỏi-Đáp của người nói và người nghe, và tập trung nghiên cứu các mô thức hỏi trực tiếp trong tiếng Hán hiện đại.
Đề mục chủ đề Tiếng Hán hiện đại--Hội thoại
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Hán hiện đại
Thuật ngữ không kiểm soát Hành vi hỏi
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thoại
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 38/2014
000 00000nab#a2200000u##4500
00168634
0022
0044D7B47EC-BAF7-4516-B754-C32A0355E46E
005202307061646
008230706s2014 vm chi
0091 0
022 |a18592503
039|y20230706164637|zhuongnt
0410 |achi
044 |avm
1000 |aHoàng, Thanh Hương.
24510|aNghiên cứu hành vi hỏi trực tiếp trong tiếng Hán hiện đại /|cHoàng Thanh Hương.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2014
300 |atr. 18-30
520 |aBài viết dựa vào mối quan hệ Hỏi-Đáp của người nói và người nghe, và tập trung nghiên cứu các mô thức hỏi trực tiếp trong tiếng Hán hiện đại.
65017|aTiếng Hán hiện đại|xHội thoại
6530 |aTiếng Hán hiện đại
6530 |aHành vi hỏi
6530 |aHội thoại
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 38/2014
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào