• Bài trích
  • Sự khác nhau của lượng từ tiếng Hán và loại từ tiếng Việt khi kết hợp với số từ = The difference between Chinese quantitative words and Vietnamese generic words in combination with numerals /

Tác giả CN Trịnh, Thị Vĩnh Hạnh.
Nhan đề Sự khác nhau của lượng từ tiếng Hán và loại từ tiếng Việt khi kết hợp với số từ = The difference between Chinese quantitative words and Vietnamese generic words in combination with numerals /Trịnh Thị Vĩnh Hạnh ; Ngô Trường An.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý tr. 30-44
Tóm tắt Bài viết trình bày về sự khác nhau của lượng từ tiếng Hán và loại từ tiếng Việt khi kết hợp với số từ.
Đề mục chủ đề Tiếng Hán--Lượng từ--Số từ
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Số từ
Thuật ngữ không kiểm soát Lượng từ
Thuật ngữ không kiểm soát Khác biệt
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt
Tác giả(bs) CN Ngô, Trường An
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 29/2011
000 00000nab#a2200000u##4500
00168636
0022
004F20DF46E-63BD-4892-9815-59CDD5513DA9
005202307070842
008230707s2023 vm chi
0091 0
039|y20230707084203|zhuongnt
0410 |achi
044 |avm
1000 |aTrịnh, Thị Vĩnh Hạnh.
24510|aSự khác nhau của lượng từ tiếng Hán và loại từ tiếng Việt khi kết hợp với số từ = The difference between Chinese quantitative words and Vietnamese generic words in combination with numerals /|cTrịnh Thị Vĩnh Hạnh ; Ngô Trường An.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2023
300 |atr. 30-44
520 |aBài viết trình bày về sự khác nhau của lượng từ tiếng Hán và loại từ tiếng Việt khi kết hợp với số từ.
65017|aTiếng Hán|xLượng từ|xSố từ
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aSố từ
6530 |aLượng từ
6530 |aKhác biệt
6530 |aTiếng Việt
7000 |aNgô, Trường An
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 29/2011
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào