• Bài trích
  • Phân tích đối chiếu ngữ âm giữa tính từ láy tiếng Việt và tính từ lặp trong tiếng Hán = Comparative analysis of phonetic features of adjectives with repeated elements and repeated adjectives in Vietnamese and Chinese languages /

Tác giả CN Ngô, Thị Huệ.
Nhan đề Phân tích đối chiếu ngữ âm giữa tính từ láy tiếng Việt và tính từ lặp trong tiếng Hán = Comparative analysis of phonetic features of adjectives with repeated elements and repeated adjectives in Vietnamese and Chinese languages /Ngô Thị Huệ.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2011
Mô tả vật lý tr. 14-25
Tóm tắt Bài báo là một nghiên cứu đối chiếu về mặt ngữ âm giữa tính từ láy tiếng Việt và tính từ lặp trong tiếng Hán, thông qua các yếu tố về mặt âm tiết, biến âm, trọng âm,...
Đề mục chủ đề Ngôn ngữ đối chiếu--Ngữ âm
Thuật ngữ không kiểm soát Tính từ lặp
Thuật ngữ không kiểm soát Tính từ láy
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Hán
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ đối chiếu
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 27/2011
000 00000nab#a2200000u##4500
00168637
0022
00494CE4DE5-A95B-4E09-9D16-8876F99C4A68
005202307070923
008230707s2011 vm chi
0091 0
022 |a18592503
039|y20230707092346|zhuongnt
0410 |achi
044 |avm
1000 |aNgô, Thị Huệ.
24510|aPhân tích đối chiếu ngữ âm giữa tính từ láy tiếng Việt và tính từ lặp trong tiếng Hán = Comparative analysis of phonetic features of adjectives with repeated elements and repeated adjectives in Vietnamese and Chinese languages /|cNgô Thị Huệ.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2011
300 |atr. 14-25
520 |aBài báo là một nghiên cứu đối chiếu về mặt ngữ âm giữa tính từ láy tiếng Việt và tính từ lặp trong tiếng Hán, thông qua các yếu tố về mặt âm tiết, biến âm, trọng âm,...
65017|aNgôn ngữ đối chiếu|xNgữ âm
6530 |aTính từ lặp
6530 |aTính từ láy
6530 |aTiếng Hán
6530 |aNgôn ngữ đối chiếu
6530 |aTiếng Việt
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 27/2011
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào