DDC 428.24
Tác giả CN Werner, Patricia K.,
Nhan đề A communicative grammar interactions access / Patricia K Werner; John P Nelson; Marilynn Spaventa
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 1997.
Mô tả vật lý xiv, 313 p. : ill. ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Grammar.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Từ khóa tự do English language.
Từ khóa tự do Grammar.
Từ khóa tự do Textbooks for foreign speakers.
Tác giả(bs) CN Nelson, John P.
Tác giả(bs) CN Spaventa, Marilynn.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000096779
000 00000nam a2200000 a 4500
00146745
0021
00457400
008170216s1997 nyu eng
0091 0
020|a007115745X
035##|a1083172548
039|y20170216135414|zanhpt
0410 |aeng
044|anyu
08204|a428.24|bWER
090|a428.24|bWER
1001 |aWerner, Patricia K.,|d1951-
24512|aA communicative grammar interactions access /|cPatricia K Werner; John P Nelson; Marilynn Spaventa
260|aNew York :|bMcGraw-Hill,|c1997.
300|axiv, 313 p. :|bill. ;|c23 cm.
650 0|aGrammar.
65010|aEnglish language|xTextbooks for foreign speakers.
6530 |aEnglish language.
6530 |aGrammar.
6530 |aTextbooks for foreign speakers.
7001 |aNelson, John P.
7001 |aSpaventa, Marilynn.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000096779
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000096779 TK_Tiếng Anh 428.24 WER Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào