DDC 428.24
Tác giả CN Werner, Patricia K.
Nhan đề A communicative grammar of English / Patricia K. Werner, Mary Mitchell Church, Lida R. Baker.
Thông tin xuất bản Singapore : The Mcgraw-Hill Comanies, Inc, 1997.
Mô tả vật lý 411 p. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề English language-Grammar-Problems, exercises, etc.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do Problems, exercises, etc.
Từ khóa tự do Ngữ pháp.
Từ khóa tự do English language.
Từ khóa tự do Grammar.
Tác giả(bs) CN Baker, Lida R.
Tác giả(bs) CN Church, Mary Mitchell.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000096588
000 00000nam a2200000 a 4500
00146592
0021
00457247
008170214s1997 enk eng
0091 0
020|a0071142029
035##|a1083173531
039|y20170214110201|zanhpt
0410 |aeng
044|aenk
08204|a428.24|bWER
090|a428.24|bWER
1001 |aWerner, Patricia K.
24512|aA communicative grammar of English /|cPatricia K. Werner, Mary Mitchell Church, Lida R. Baker.
260|aSingapore :|bThe Mcgraw-Hill Comanies, Inc,|c1997.
300|a411 p. ;|c24 cm.
650|aEnglish language|xTextbooks for foreign speakers.
65010|aEnglish language|xGrammar|vProblems, exercises, etc.
653|aTiếng Anh.
6530 |aProblems, exercises, etc.
6530 |aNgữ pháp.
6530 |aEnglish language.
6530 |aGrammar.
7001 |aBaker, Lida R.
7001 |aChurch, Mary Mitchell.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000096588
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000096588 TK_Tiếng Anh 428.24 WER Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào