LCC PE1128
DDC 428.24
Tác giả CN Werner, Patricia K.,
Nhan đề Mosaic one : a content-based grammar / Patricia K. Werner ; with contributions by Lida R. Baker, Mary Curran.
Nhan đề khác Content-based grammar
Lần xuất bản 3rd ed.
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, c1996.
Mô tả vật lý xv, 478 p. : ill. ; 24 cm.
Phụ chú Includes index.
Phụ chú Rev. ed. of: Mosaic 1.
Thuật ngữ chủ đề English language-Grammar-Problems, exercises, etc.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Ngữ pháp-Người nước ngoài-Giáo trình-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Ngữ pháp.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do Người nước ngoài.
Từ khóa tự do Giáo trình.
Tác giả(bs) CN Werner, Patricia K.,
Tác giả(bs) CN Baker, Lida R.
Tác giả(bs) CN Curran, Mary.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(6): 000009279, 000011492, 000017256, 000017259, 000017272, 000017370
000 00000cam a2200000 a 4500
0015756
0021
0045898
00520030205094953.0
008040420s1996 nyu a 000 0 eng d
0091 0
010|a 96075306
020|a0070695768
035##|a35637786
039|a20040420000000|bhuongnt|y20040420000000|zhangctt
040|aDLC|cDLC
0410 |aeng
044|anyu
05000|aPE1128|b.W427 1996
08204|a428.24|221|bWER
090|a428.24|bWER
1001 |aWerner, Patricia K.,|d1951-
24510|aMosaic one :|ba content-based grammar /|cPatricia K. Werner ; with contributions by Lida R. Baker, Mary Curran.
24630|aContent-based grammar
250|a3rd ed.
260|aNew York :|bMcGraw-Hill,|cc1996.
300|axv, 478 p. :|bill. ;|c24 cm.
500|aIncludes index.
500|aRev. ed. of: Mosaic 1.
65010|aEnglish language|xGrammar|xProblems, exercises, etc.
65010|aEnglish language|xTextbooks for foreign speakers.
65017|aTiếng Anh|xNgữ pháp|xNgười nước ngoài|vGiáo trình|2TVĐHHN.
6530 |aNgữ pháp.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aNgười nước ngoài.
6530 |aGiáo trình.
7001 |aWerner, Patricia K.,|d1951-|tMosaic 1.
7001 |aBaker, Lida R.
7001 |aCurran, Mary.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(6): 000009279, 000011492, 000017256, 000017259, 000017272, 000017370
890|a6|b20|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000009279 TK_Tiếng Anh 428.24 WER Sách 1
2 000011492 TK_Tiếng Anh 428.24 WER Sách 2
3 000017256 TK_Tiếng Anh 428.24 WER Sách 3
4 000017259 TK_Tiếng Anh 428.24 WER Sách 4
5 000017272 TK_Tiếng Anh 428.24 WER Sách 5
6 000017370 TK_Tiếng Anh 428.24 WER Sách 6

Không có liên kết tài liệu số nào