• Khoá luận
  • 398.90952 NGH
    飲食のことわざに対する食文化の影響 - ベトナム 語と英語との対照 - =

Ký hiệu xếp giá 398.90952 NGH
Tác giả CN Nguyễn, Quang Huy
Nhan đề 飲食のことわざに対する食文化の影響 - ベトナム 語と英語との対照 - =Ảnh hưởng của các yếu tố văn hoá ẩm thực đến thành ngữ, tục ngữ chủ đề ẩm thực trong tiếng Nhật - Đối chiếu với thành ngữ, tục ngữ trong tiếng Việt và tiếng Anh / Nguyễn Quang Huy ; Vũ Minh Hiền hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 44 tr. : tranh in màu ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Văn hóa ẩm thực-Thành ngữ-Nhật Bản
Đề mục chủ đề Văn hóa ẩm thực-Tục ngữ-Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nhật
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa ẩm thực
Thuật ngữ không kiểm soát Tục ngữ
Thuật ngữ không kiểm soát Thành ngữ
Tác giả(bs) CN Vũ, Minh Hiền
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303007(2): 000121424-5
000 00000nam#a2200000u##4500
00163371
0026
00406D310B1-03DA-4E24-BBDF-90E6B1DCE16C
005202111021116
008210917s2021 vm jpn
0091 0
039|a20211102111657|bhuongnt|c20210924111800|dmaipt|y20210917091457|zhuongnt
0410 |ajpn
044 |avm
08204|a398.90952|bNGH
1000 |aNguyễn, Quang Huy
24510|a 飲食のことわざに対する食文化の影響 - ベトナム 語と英語との対照 - =|bẢnh hưởng của các yếu tố văn hoá ẩm thực đến thành ngữ, tục ngữ chủ đề ẩm thực trong tiếng Nhật - Đối chiếu với thành ngữ, tục ngữ trong tiếng Việt và tiếng Anh / |cNguyễn Quang Huy ; Vũ Minh Hiền hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2021
300 |a44 tr. :|btranh in màu ;|c30 cm.
65017|aVăn hóa ẩm thực|xThành ngữ|bNhật Bản
65017|aVăn hóa ẩm thực|xTục ngữ|bNhật Bản
6530 |aTiếng Nhật
6530 |aVăn hóa ẩm thực
6530 |aTục ngữ
6530 |aThành ngữ
655|aKhóa luận|xKhoa tiếng Nhật
7000 |aVũ, Minh Hiền|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303007|j(2): 000121424-5
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/khoaluan/nb/000121424thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000121425 NCKH_Khóa luận KL-NB 398.90952 NGH Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000121424 NCKH_Khóa luận KL-NB 398.90952 NGH Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện