• Khoá luận
  • 495.602 DAH
    絵本及び漫画の翻訳に影響している要素 ~日越の絵本と漫画を通して~ =

Ký hiệu xếp giá 495.602 DAH
Tác giả CN Đặng, Thị Minh Hòa
Nhan đề 絵本及び漫画の翻訳に影響している要素 ~日越の絵本と漫画を通して~ = Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biên dịch Ehon và Manga – Đối chiếu ( khảo sát bản dịch Ehon và Manga tiếng Nhật với bản gốc tiếng Việt) / Đặng Thị Minh Hòa ; Lương Hải Yến hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 70 tr. : tranh in màu, bảng ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Nhật -Biên dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch thuật
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nhật
Thuật ngữ không kiểm soát Biên dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt
Tác giả(bs) CN Lương, Hải Yến
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303007(2): 000121444-5
000 00000nam#a2200000u##4500
00163378
0026
0045BB2EDA8-725C-469B-89D1-1C482ECE9FE3
005202111021403
008210917s2021 vm jpn
0091 0
039|a20211102140335|bhuongnt|c20210927085240|dmaipt|y20210917145711|zhuongnt
0410 |ajpn
044 |avm
08204|a495.602|bDAH
1000 |aĐặng, Thị Minh Hòa
24510|a 絵本及び漫画の翻訳に影響している要素 ~日越の絵本と漫画を通して~ = |bNhững yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biên dịch Ehon và Manga – Đối chiếu ( khảo sát bản dịch Ehon và Manga tiếng Nhật với bản gốc tiếng Việt) / |cĐặng Thị Minh Hòa ; Lương Hải Yến hướng dẫn
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2021
300 |a70 tr. :|btranh in màu, bảng ;|c30 cm.
65017|aTiếng Nhật |xBiên dịch
6530 |aDịch thuật
6530 |aTiếng Nhật
6530 |aBiên dịch
6530 |aTiếng Việt
655|aKhóa luận|xKhoa tiếng Nhật
7000 |aLương, Hải Yến|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303007|j(2): 000121444-5
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/khoaluan/nb/000121444thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000121445 NCKH_Khóa luận KL-NB 495.602 DAH Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000121444 NCKH_Khóa luận KL-NB 495.602 DAH Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện