• Sách
  • 895.6301 GOT
    狙われた地球 /

DDC 895.6301
Tác giả CN 五島勉.
Nhan đề 狙われた地球 / 五島勉.
Thông tin xuất bản 東京 : 洋伝社ノン・ポシェット, 1990.
Mô tả vật lý 250 p.: イラスト; 15 cm.
Thuật ngữ chủ đề 小説.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Nhật Bản-Truyện ngắn-Tiếng Nhật-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Tiếng Nhật.
Từ khóa tự do 小説.
Từ khóa tự do Văn học Nhật Bản.
Từ khóa tự do 日本語.
Từ khóa tự do Truyện ngắn.
000 00000cam a2200000 a 4500
0016858
0021
0047191
008040908s1990 ja| eng
0091 0
020|a4396310269
039|a20040908000000|banhpt|y20040908000000|zsvtt
0410|ajpn
044|aja
08204|a895.6301|bGOT
090|a895.6301|bGOT
1000 |a五島勉.
24510|a 狙われた地球 /|c五島勉.
260|a東京 :|b洋伝社ノン・ポシェット,|c1990.
300|a250 p.:|bイラスト;|c15 cm.
65000|a小説.
65017|aVăn học Nhật Bản|xTruyện ngắn|xTiếng Nhật|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Nhật.
6530 |a小説.
6530 |aVăn học Nhật Bản.
6530 |a日本語.
6530 |aTruyện ngắn.
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào