• Sách
  • 495.684 ITO
    読み」への挑戦 :

DDC 495.684
Tác giả CN 伊藤, 博子
Nhan đề 読み」への挑戦 : 中級前半用日本語読解教材 / 伊藤博子 [ほか]共著
Thông tin xuất bản 東京 : くろしお出版, 1992.
Mô tả vật lý 24 p. : 挿絵 ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề 教材.
Thuật ngữ chủ đề 日本語.
Thuật ngữ chủ đề 読解.
Thuật ngữ chủ đề TVĐHHN.-Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Thực hành tiếng-Luyện đọc-Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật.
Từ khóa tự do 教材.
Từ khóa tự do 日本語.
Từ khóa tự do 読解.
Từ khóa tự do Giáo trình.
Từ khóa tự do Luyện đọc.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Nhật-NB(1): 00007401
000 00000cam a2200000 a 4500
0017876
0021
0048364
005202008171051
008040621s1992 ja| jpn
0091 0
035##|a1083197496
039|a20200817105110|bthuvt|c20200817104920|dthuvt|y20040621000000|zthuynt
0410|ajpn
044|aja
08204|a495.684|bITO
090|a495.684|bITO
1000|a伊藤, 博子
24510|a 読み」への挑戦 :|b中級前半用日本語読解教材 /|c伊藤博子 [ほか]共著
260|a東京 :|bくろしお出版,|c1992.
300|a24 p. :|b挿絵 ;|c26 cm.
65000|a教材.
65000|a日本語.
65000|a読解.
65000|2TVĐHHN.|vGiáo trình
65010|aThực hành tiếng|vLuyện đọc|xTiếng Nhật
6530 |aTiếng Nhật.
6530 |a教材.
6530 |a日本語.
6530 |a読解.
6530 |aGiáo trình.
6530 |aLuyện đọc.
852|a100|bTK_Tiếng Nhật-NB|j(1): 00007401
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 00007401 TK_Tiếng Nhật-NB 495.684 ITO Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào