DDC 495.75
Nhan đề (Fun! easy! 쉽고 재미있는) 한국어 문법. 1 / 이양혜, 이동연, 이민경 공저.
Thông tin xuất bản 서울 : 랭기지플러스, 2010.
Mô tả vật lý 256 p. : 천연색삽화 ; 26 cm.
Từ khóa tự do Ngữ pháp.
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc.
Địa chỉ 200K. NN Hàn Quốc(1): 000045821
000 00000cam a2200000 a 4500
00117986
0021
00427191
008110323s2010 kr| kor
0091 0
039|a20110323000000|bmaipt|y20110323000000|zhuongnt
0410 |akor
044|ako
08204|a495.75|bHAN
090|a495.75|bHAN
24500|a(Fun! easy! 쉽고 재미있는) 한국어 문법. 1 /|c이양혜, 이동연, 이민경 공저.
260|a서울 :|b랭기지플러스,|c2010.
300|a256 p. :|b천연색삽화 ;|c26 cm.
653|aNgữ pháp.
653|aTiếng Hàn Quốc.
852|a200|bK. NN Hàn Quốc|j(1): 000045821
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045821 K. NN Hàn Quốc 495.75 HAN Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào