DDC 428.24
Nhan đề All-star 2 :Student Book with Audio Highlights /Linda Lee ; et al.
Lần xuất bản 1st ed.
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill ESL/ELT, 2005.
Mô tả vật lý 190 p. : col. ill., maps; 28 cm.
Phụ chú Sách quĩ châu Á.
Thuật ngữ chủ đề English language-Grammar-Problems, exercises, etc.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề English language-Study and teaching-Foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Giảng dạy-Học tập-Ngữ pháp-Tiếng Anh-Người nước ngoài-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Ngữ pháp.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do Người nước ngoài.
Từ khóa tự do English language.
Từ khóa tự do Study and teaching.
Từ khóa tự do Grammar.
Từ khóa tự do Học tập.
Từ khóa tự do Foreign speakers.
Từ khóa tự do Giảng dạy.
Tác giả(bs) CN Lee, Linda.
Tác giả(bs) CN Sloan, Stephen.
Tác giả(bs) CN Tanaka, Grace.
Tác giả(bs) CN Velasco, Shirley.
Tác giả(bs) CN Sherman, Kristin.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(5): 000068054, 000069435, 000075472-4
000 00000cam a2200000 a 4500
00126339
0021
00436461
008121024s2005 nyu eng
0091 0
020|a9780072846751
035##|a1083197624
039|a20121024145313|banhpt|y20121024145313|zsvtt
0410 |aeng
044|anyu
08204|a428.24|222|bALL
090|a428.24|bALL
24510|aAll-star 2 :|bStudent Book with Audio Highlights /|cLinda Lee ; et al.
250|a1st ed.
260|aNew York :|bMcGraw-Hill ESL/ELT,|c2005.
300|a190 p. :|bcol. ill., maps;|c28 cm.
500|aSách quĩ châu Á.
65010|aEnglish language|xGrammar|xProblems, exercises, etc.
65010|aEnglish language|xTextbooks for foreign speakers.
65010|aEnglish language|xStudy and teaching|xForeign speakers.
65017|aGiảng dạy|xHọc tập|xNgữ pháp|xTiếng Anh|xNgười nước ngoài|2TVĐHHN.
6530 |aNgữ pháp.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aNgười nước ngoài.
6530 |aEnglish language.
6530 |aStudy and teaching.
6530 |aGrammar.
6530 |aHọc tập.
6530 |aForeign speakers.
6530 |aGiảng dạy.
7001 |aLee, Linda.
7001 |aSloan, Stephen.
7001 |aTanaka, Grace.
7001 |aVelasco, Shirley.
7001 |aSherman, Kristin.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(5): 000068054, 000069435, 000075472-4
890|a5|b21
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000068054 TK_Tiếng Anh 428.24 ALL Sách 1
2 000069435 TK_Tiếng Anh 428.24 ALL Sách 2
3 000075472 TK_Tiếng Anh 428.24 ALL Sách 3
4 000075473 TK_Tiếng Anh 428.24 ALL Sách 4
5 000075474 TK_Tiếng Anh 428.24 ALL Sách 5

Không có liên kết tài liệu số nào